Inauguracja roku szkolnego – Klasy Patronackie

Dnia 18 września 2019 roku na Wydziale Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji KUL odbyła się uroczysta inauguracja klas pierwszych XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II.

Uczniowie klas prawniczych uniwersyteckich, posiadających patronat Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”, otrzymali z rąk prodziekana ds. nauki – Pana dr hab. Michała Domagały indeksy.

Przez cały okres szkoły średniej uczniowie spotykać się będą z radcami prawnymi skupionymi w ramach Fundacji „Znam Prawo” oraz będą uczestniczyć w zajęciach z prawa prowadzonych przez pracowników naukowych KUL.

Całość działań realizowanych przez Fundację, Uniwersytet, Pedagogów XXIV LO ma na celu podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, uczenie szacunku do prawa, budowanie postaw obywatelskich.

Inauguracja roku szkolnego – Klasy Patronackie