Aktualności

Wywiad radiowy

Wywiad radiowy

11 grudnia 2020 roku gościem Nowego Radia był mec. Michał Czerwonka, Prezes Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” w Lublinie.  Audycja składał się z kliku części: omówione zostały nowe rozwiązania wprowadzone przepisami tzw. ustawy „antyprzemocowej”, które weszły w życie

Edukacja Prawna

Edukacja Prawna

W dniach 30 września i 2 października bieżącego roku mec. Michał Czerwonka spotkał się z podopiecznymi specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Agape Club działającej przy ul. Bernardyńskiej 5 w Lublinie. Dzieci i młodzież wzięły udział w lekcjach prawa. Tematyka zajęć obejmowała: