O Fundacji

Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” ustanowiona została przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie w dniu 7 marca 2016 r.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zdecydowała o tym w Uchwale Nr 1337/IX/2016.

W tej dacie sporządzony został akt notarialny w przedmiocie ustanowienia Fundacji oraz dokonano wyboru władz Fundacji.

Z dniem 31 marca 2016 r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000610238

Statut Fundacji Znam Prawo

Uchwała Nr 1337/IX/2016 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie i powołania członków jej organów

Uchwała Nr 172/X/2016 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1337/IX/2016 z dnia 7 marca 2016 r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w sprawie ustanowienia Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie i powołania członków jej organów

Zarząd Fundacji

Michał Czerwonka – Prezes
e-mail: m.czerwonka@fundacjaznamprawo.pl

Ireneusz Misiejuk – Wiceprezes
e-mail: i.misiejuk@fundacjaznamprawo.pl

Andrzej Pruszkowski – Wiceprezes
e-mail: a.pruszkowski@fundacjaznamprawo.pl

Katarzyna Filipek – Sekretarz
e-mail: k.filipek@fundacjaznamprawo.pl

Bartosz Gdulewicz – Skarbnik
e-mail: b.gdulewicz@fundacjaznamprawo.pl

Rada Fundacji

Arkadiusz Bereza – Przewodniczący
Włodzimierz Broński
Marek Mazur
Dariusz Kotlarz
Agnieszka Szczekala
Marcin Szewczak
Sławomir Patyra

Komisja Rewizyjna

Jacek Leńczuk – Przewodniczący
Monika Kępa – Sekretarz
Grzegorz Koksanowicz