Podziękowania za wspólne działania na rzecz wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej