Zaproszenie_spotkania_dla_osób_zainteresowanych_mediacją