Month: sierpień 2016

Porozumienie o współpracy

Mając na uwadze i doceniając potrzebę wymiany informacji i doświadczeń w celu dostarczenia osobom pokrzywdzonym przestępstwem pomocy prawnej, zwiększania świadomości prawnej, informowania o przysługujących im prawach oraz udzielania wsparcia na różnych etapach radzenia sobie z kryzysową sytuacją – Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” oraz Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lublinie dnia 1 sierpnia 2016 roku podpisali porozumienie o współpracy.