Month: marzec 2019

4 A u Radców Prawnych

4 A u Radców Prawnych

Uczniowie Klasy 4A Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie, 19 marca br. wzięli udział w zajęciach organizowanych przez Fundację „Znam Prawo” Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Uczniowie odwiedzili siedzibę Okręgowej Izby Radców Prawnych i wzięli udział w zajęciach prowadzonych

Prawo przeciwko dyskryminacji

Prawo przeciwko dyskryminacji

26 lutego 2019 roku Urząd Miasta Lublin ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych w zakresie upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. Projekt „Prawo przeciwko dyskryminacji” Fundacji Okręgowej