Month: październik 2020

Edukacja Prawna

Edukacja Prawna

W dniach 30 września i 2 października bieżącego roku mec. Michał Czerwonka spotkał się z podopiecznymi specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Agape Club działającej przy ul. Bernardyńskiej 5 w Lublinie. Dzieci i młodzież wzięły udział w lekcjach prawa. Tematyka zajęć obejmowała: